Dự án đang thi công

 DỰ ÁN NHÀ Ở CAO TẦNG 5B3 – DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở THUỘC KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG HỘI
Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÝ CHÍNH THẮNG
112 Lý Chính Thắng – P.8 – Q.3 – Tp.HCM