daihoicongdoan2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT VIỆT QUANG

Ngày 26 / 08 / 2017 Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số một Việt Quang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khóa III, Nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm các thành viên sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Phương Dung
  2. Bà Nguyễn Thu Hương
  3. Ông Phan Ngọc Phương
  4. Ông Nguyễn Văn Thanh
  5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân